INSTAGRAM

CONTACT

contact@www.goslingcoffee.com
BRANDERIJ Verrijn Stuartweg 24B 1112 AX Diemen
HOOFDKANTOOR Eisingastraat 28H 1097 GV Amsterdam

SOCIAL

Image Alt

Onze koffiebonen

Gosling Coffee besteed veel aandacht, tijd en energie aan het selecteren van de juiste koffiebonen op die plekken in de wereld waar ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Om die reden is ons assortiment van koffiebonen ook niet zo groot als bij veel andere koffiebranders. Op die plaatsen waar we koffie selecteren en inkopen werken we aan langdurige samenwerkingsverbanden met de producenten. Goede koffie is op veel plekken in de wereld beschikbaar, echter veelal onontdekt, of onbemind. Waar kleine koffieboeren vaak te kleine hoeveelheden produceren voor de grote koffiemerken, nemen wij deze graag af. De kwaliteit is goed genoeg om deze koffie “specialty coffee” te mogen noemen. Helaas hebben deze koffieboeren vaak problemen met het vinden van de juiste klanten en middelen om de koffie onder de aandacht te krijgen.

Gosling Coffee heeft zich tot doel gesteld juist die boeren en hun families te ondersteunen en hun koffie te promoten. Zo leveren wij een bijdrage aan het verbeteren van hun leefomstandigheden, doordat hun koffie niet meer voor een fooi wordt afgeslagen op de veiling, maar tegen een eerlijke beloning door ons wordt gekocht. Zo proberen we duurzaamheid te bevorderen door, waar mogelijk gecertificeerd, biologisch geteelde koffie te kopen en maken we de koffieketen kleiner en transparanter, doordat we alles delen met onze afnemers. Onze klanten kunnen de betreffende boeren bezoeken, met elkaar kennis maken en vooral veel van elkaar leren.

Landen van oorsprong

In de achterliggende jaren zijn we samenwerkingen gestart in Tanzania en Oeganda. Sinds 2018 is daar een derde land aan toegevoegd, te weten Peru. Zo proberen we elkaar jaar het koffie assortiment uit te breiden met nieuwe koffiebonen van (nog onontdekte) onbekende plekken met een heerlijke smaak.

Wij selecteren hier de voor ons meest passende koffiebonen en importeren die naar Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren bieden we een bonus op de koffieprijs, mits de score van de koffiebonen boven een bepaald aantal punten wordt beoordeeld door gekwalificeerde keurmeesters, Q-graders. Daarnaast sponsoren onze afnemers regelmatig de aanschaf van dure attributen voor kwaliteitsmeting en dergelijke. Zo hebben de medewerkers van PwC Amsterdam bijvoorbeeld in 2018 twee mobiele vochtmeters gesponsord voor onze koffieboeren in Oeganda. Deze vochtmeters zijn van wezenlijk belang bij de meting van het vochtgehalte van de koffie op de droogtafels. Een te hoog of te laag vochtgehalte kan desastreuze gevolgen hebben op de smaak en kwaliteit van de koffie.

Naast deze op koffie gerichte werkzaamheden leveren we samen met onze afnemers een bijdrage aan de leefomstandigheden van de koffieboeren en hun families. Scholing is vaak duur en schoolmaterialen, zoals krijtverf, schriften, pennen en dergelijke zijn soms onbetaalbaar voor de lokale scholen. Door inzamelingen bij onze afnemers kunnen we kinderen en leerkrachten heel blij maken met de voor ons vanzelfsprekende hulpmiddelen, maar voor hen onbetaalbare attributen.

Oeganda

Sinds 2017 zijn we actief in Oeganda, en wel in de Rwenzori Mountains. Hier heeft een coöperatie, Bukonzo Joint, ons hart gestolen. Een groep van 4000 families runnen een coöp, waarbij er een twintigtal verschillende inzamelingsplekken voor koffiebessen en verwerkingsinstallaties zijn verspreid over de regio. Elk van deze zogenaamde “washing stations” wordt gerund door een groep van 150-200 families. Elk levert haar eigen hoeveelheid koffie met haar eigen kenmerkende smaak.

Tanzania

Sinds 2014 zijn we actief in Tanzania, en wel in de Kilimanjaro en Ngorongoro regio’s. Hier zijn verschillende plantages en coöperaties waar we mee samenwerken en koffie inkopen gevestigd. De belangrijkste is de Machare Estate op de hellingen van de Kilimanjaro en de omliggende dorpen met hun eigen koffie en samenwerkingsverbanden (cpu’s). Van deze CPU’s zijn er rond de 25 stuks, elk met hun eigen bestuur, werkroosters en koffiebonen. In de afgelopen jaren hebben we, naast de koffie van Machare Estate, koffie geïmporteerd van twee CPU’s, te weten Shinga en Kiwakani. Door deze import hoeven ook zij niet naar de veiling, maar krijgen een eerlijke beloning.

Peru

Sinds 2018 hebben we koffie uit Peru, en wel vanuit Pichanaki in de provincie Chanchamayo. Hier zijn verschillende koffieboerenfamilies waar we mee samenwerken en koffie inkopen gevestigd. We zijn met deze regio en deze boeren in aanraking gekomen via Lisanne Oonk, een goede vriendin van ons. Zij doet precies datgene in deze regio waar wij graag aan bijdragen en zo komen we aan goede koffie en kunnen we de gemeenschap helpen hun heerlijke koffie in Nederland beschikbaar te maken. Een nadere kennismaking volgt in april/mei 2019 waar we zelf naar Peru afreizen om ons te verdiepen in de mensen en hun koffie problemen en waar mogelijk te helpen. De eerste klant voor deze lekkere koffie hebben we inmiddels gevonden, waarmee we stappen kunnen maken ook voor de komende oogst van 2019.

Wil je ook samenwerken met ons en onze koffiebonen proeven, neem dan contact op via contact@www.goslingcoffee.com en we bespreken samen de mogelijkheden bij een kop koffie.